Ministranti i čitači – 23.7.2017.

  • ministrantiU 8,30 sati:
  1. Ministranti: Jakov Bevanda, Jure Puce, Ivan Čule, Kristijan Marijanović,
  2. Čitači: Ivan Čule, Katarina Čule
  3. Predmolitelji krunice: Ivan Čule, Katarina Čule
  • U 11,00 sati:
  1. Ministranti: Franjo Ćorić, Hrvoje Čule, David Senkić, Domagoj Zovko
  2. Čitači: David Senkić, Mate Marijanović
  3. Predmolitelji krunice: David Senkić, Matea Marijanović