Šesnaesta nedjelja kroz godinu – 23. 7. 2017.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige Mudrosti (Mudr 12, 13. 16 – 19: Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve, da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje, i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu jer daješ pokajanje za grijehe. Riječ Gospodnja!

Psalam – Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš (86 (85), 5 – 6. 9 – 10. 15 – 16a)

  1. Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Slušaj, Gospode, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.
  2. Svi narodi što ih stvori doći će i klanjat se tebi, Gospode, i slavit će ime tvoje. Jer ti si velik i činiš čudesa: ti si jedini Bog.
  3. No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost. Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 8, 26 – 27):

Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 13, 24-43): U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’« I drugu im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.« I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba – da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši, neka čuje!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Bogu Stvoritelju, koji nam je u svojoj ljubavi podario život i obdario nas snagom za dobra djela, uputimo svoje molitve zajedno moleći:

  1. Za Crkvu: da se u njoj ne umnoži grijeh, nego da bude prepoznatljiva po dobrim djelima, molimo te!
  2. Za kršćane: da ne prosuđuju ljude po zlu nego po dobru, molimo te!
  3. Za sve ljude: da u svako ljudsko srce bude posijano sjeme vjere, molimo te!
  4. Za našu mladež i djecu: da se razvijaju u dobru evanđelja, da se nikada ne prepuste zlu svijeta, molimo te!
  5. Za sve nas sabrane na ovu svetu misu: da na koncu života zasjamo svojim dobrim djelima, molimo te!
  6. Za naše pokojne: Bože prepoznaj ih kod sebe u vječnosti molimo te!

Molitva: Gospodine, po svome daru spasenja u nas si pohranio sjeme božanskoga života. Osnaži nas svojom milošću da budemo vjerni njegovatelji dara vječnosti što je u nama. Po Kristu Gospodinu našemu.