Duga – pruga

Oslačalo im se u Kruševu, evo ih na sv. Petra i Pavla u Kruševo u onoj starijoj skupini „Duge – Pruge“, kad za tjedan dana ni sam ne znam jesu li rekli ili nisu evo ih opet, ali ovaj puta s onom „manjom“, odnosno mlađom skupinom „Duge – Pruge“. Ostali su cijeli dan s voditeljima i župnikom don Mladenom Šutalom.