Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu – 10.9.2017.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Ezekiela (Ez 33,7-9): Ovo govori Gospodin: “Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ‘Bezbožniče, umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta: on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!  (Ps 95,1-2,6-9)

  1. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!
  2. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
  3. O, da danas glas mu poslušate: »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši premda vidješe djela moja.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 13, 8-10): Braćo! Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina, dakle, Zakona jest ljubav. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (2 Kor 5,1-9): Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i položio u nas riječ pomirenja.

Evanđelje  – Čitanje sv. Evanđelja po Mateju (Mt 18,15-20): »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.« »Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.« »Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Krist je prisutan gdje god se ljudi okupljaju u njegovo ime i s pouzdanom molitvom zazivaju Božju milost. Snagom toga zajedništva uputimo svoje molitve nebeskom Ocu.

  1. Bože, svoga Sina Isusa dao si nam da bude naš Put, Istina i Život: daj Crkvi svojoj da se uvijek drži tvoga Zakona, molimo te.
  2. Bože, ne dopusti, da ljudski obziri budu zapreka našem životu po Evanđelju, molimo te.
  3. Bože, oslobodi, sve ljude bilo kojeg ropstva i daj da ti kao slobodna djeca služe, molimo te.
  4. Obdari, Oče nebeski sve ljude svjetlom i snagom svoga Duha, da mogu prepoznati i prihvatiti Isusa, Spasitelja ljudi, molimo te.
  5. U novoj školskoj godini koju započinjemo podari našoj djeci i mladima, napredovanje u mudrosti i milosti pred tobom i ljudima, molimo te.
  6. Dobri Oče, zahvaljujemo ti za svu ljubav koju nam iskazuješ: usliši i ove molitve koje smo ti uputili, molimo te!

Molitva: Gospodine Bože, ti si nam u Kristu pokazao puninu svoje ljubavi. Daj da nam ovo slavlje sakramenata ljubavi pomogne u spoznaji tvoje dobrote i u međusobnom zbližavanju s braćom u vjeri. Po Kristu Gospodinu našemu.