Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu – 17.9.2017.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige Sirahove (Sir 27, 30 – 28, 7): Mržnja i srdžba jednako su gnusne, i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje njemu se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sam od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti, i vrši zapovijedi. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na Zavjet Svevišnjega, pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv (Ps 103, 1-4.8.10-12)

  1. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i sve što je u meni, sveto ime njegovo! Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih!
  2. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje; on ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrotom i nježnošću.
  3. Jarostan nije za vječna vremena niti dovijeka plamti srdžba njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama.
  4. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 14, 7-9):  Braćo! Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin, ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas. (Iv 13,34)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 18, 21-35): U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Bogu, Ocu milosrđa i izvoru oproštenja, iznesimo svoje molitve proseći oproštenje grijeha i snagu praštanja.

  1. Za Crkvu: da bude nositeljica i posrednica pomirenja među zavađenim narodima, molimo te.
  2. Za svećenike, kojima je Isus dao vlast opraštati grijehe: da budu milosrdni a ljudima pomognu da se obrate, molimo te.
  3. Za naš narod: da pojedinci ni skupine ne siju razdor, nego da svi gradimo mirniju i sretniju budućnost, molimo te.
  4. Za nas okupljene na ovu svetu misu: da naučimo jedni drugima praštati, te tako poraste naše radosno zajedništvo, molimo te.
  5. Gospodine, neka nas tvoje milosrđe uvijek prati, ti blagoslovi naš rad, trud, sve što imamo i jesmo, molimo te!
  6. Za naše pokojne: da im Gospodin oprosti grijehe i uvede ih u svoju kuću na nebu, molimo te.

Zaključna molitva: Svemogući Bože, ti si u svome Sinu pomirio sa sobom sav svijet. Obdari nas snagom ljubavi i praštanja da ćživimo kao zajednica otkupljenih. Po Kristu Gospodinu našemu.