Zgode – misli – anegdote – 125

zgode - misli - anegdoteDijete uči ono što doživaljva

  • Ako dijete doživljava odobravanje, ono se uči biti zadovoljno sa sobom.
  • Dijete s kojim se razgovara, uči se razmišljati.
  • Dijete koje doživljava da se roditelji vole, uči da je obitelj zajednica ljubavi.
  • Ako dijete živi sa prihvaćanjem i prijateljstvom, ono uči pronalaziti ljubav u svijetu.