Druga nedjelja došašća – 10.12.2017.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige proroka Izaije (Iz 40, 1-5. 9-11) Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji poravnajte u stepi stazu Bogu našemu! Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja, i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!“ Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime, i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje. Riječ Gospodnja!

Psalam: (Ps 85,9a-14) Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

  1. Da poslušam što mi to Gospodin govori: Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.
  2. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat’ iz zemlje, pravda će gledat’ s nebesa.
  3. Gospodin će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje: Čitanje druge poslanice svetoga Petra apostola (2 Pt 3, 8-14) Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama, jer neće da tko propadne, već da svi prispiju do obraćenja. Kao lupež doći će Dan Gospodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti, iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rastaliti. Ta prema obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja (Lk 3,4,6): Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; sako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Evanđelje: Čitanje sv. Evanđelja po Marku (Mk 1,1-8) Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre rasvijetljeni svjetlom Božjih obećanja, izručimo svoje živote nebeskomu Ocu i molimo ga:

  1. Za Crkvu: da odvažno i strpljivo naviješta Kristov dolazak u naš svijet, molimo te.
  2. Za sve kršćane: da se ističu u svetu i pobožnu životu, iščekujući Kristov dolazak, molimo te.
  3. Za sve obiteljske, narodne i narodne zajednice: da u njima zavlada mir, pravednost i čovječnost, molimo te.
  4. Za putnike, pomorce, zrakoplovce: da zagovorom svetog Nikole budu sigurni na putovanjima, molimo te.
  5. Za nas okupljene na ovu svetu misu: da u sebi i oko sebe sačuvamo čvrstu vjeru, radosnu nadu i djelotvornu ljubav, molimo te.
  6. Za naše pokojnike da više ne iščekuju susret s Tobom nego da ga doživljavaju s Tobom u vječnosti, molimo te!

Molitva: Oče nebeski, u ovim molitvama povjeravamo ti svoje živote. Čuvaj u nama nadu, koja životu daje ljepotu i radost, i pomozi nam da s pouzdanjem u tebe kročimo putem na koji nas pozivaš. Po Kristu Gospodinu našemu.