Božićne jaslice – 2017.

U pred Božićnom vremenu kada su zgusnute ispovijedi i druga različita događanja u koja su uključeni svećenici pojavi se uvijek problem izdvojiti dan – dva za pripremu borića i jaslica u crkvi. Već je više godina kako u organiziranje, podizanje borića, postavljanje jaslica priskoči u pomoć Goja Mandić. Ove godine sat – dva pomogao mu je Drago Vidačak oko podizanja borića i unošenja u crkvu, a drugo sve je Goja sam učinio. I ono što bi mu se moglo pomoći vidjelo se da nije potrebno. Zato ove godine, može se reći, da su u našoj župnoj crkvi „Gojine jaslice“, isto tako i za boriće ispred crkve i u crkvi da su „Gojini borići“.