Druga nedjelja kroz godinu – 14.1.2018.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje prve knjige o Samuelu (1 Sam 3, 3b-10. 19): U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja. I Gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ‘Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade, i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša!« Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju. Riječ Gospodnja!

Psalam –  Pripjev: Evo dolazim, Gospodine,vršiti volju tvoju! (Ps 40, 2.4ab.7-10)

  1. Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu.
  2. Žrtve i prinosi ne mile ti se, nego si mi uši otvorio: paljenica ni okajnica ne tražiš. Tada rekoh: »Evo dolazim!
  3. U svitku knjige piše za mene: Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«
  4. Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom i usta svojih zatvoriti neću, Gospodine, sve ti je znano.

Druga poslanica – Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20): Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Ta Bog koji je Gospodina uskrisio, i nas će uskrisiti snagom svojom! Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji čovjek učini izvan tijela je; a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili, zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer, kupljeni ste otkupninom. Proslavite, dakle, Boga u tijelu svojem! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Našli smo Mesiju, koji je Krist po njemu nasta milost i istina (Iv 1,41.17b)

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 1.35-42): Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Bog nas je po svome Sinu, pozvao da budemo nasljedovatelji njegova puta. S pouzdanjem u njega, uputimo mu svoje prošnje.

  1. Gospodine, svoju si Crkvu pozvao da okupi svu raspršenu ljudsku djecu u jednu obitelj tvojih prijatelja: daj da ti ostane vjerna, molimo te.
  2. Gospodine, Papu, biskupe i svećenike pozvao si da učvršćuju tvoj narod u vjeri: učini ih spremnima da svakodnevno služe braći i sestrama, molimo te.
  3. Gospodine, po krštenju je naše tijelo postalo hram tvoga Duha: daj da poštujemo tvoju svetinju, molimo te.
  4. Gospodine, poslao si svoga Sina da bude naš mir: daj da mu se okrenu svi ljudi i počnu živjeti u miru i prijateljstvu, molimo te.
  5. Gospodine, pozovi iz našega naroda mlade ljude za službu u tvojoj Crkvi, molimo te.
  6. Gospodine, primi sve naše drage pokojnike u svoj vječni pokoj, molimo te.

Molitva: Gospodine, Bože naš, na početku našega puta vjere stoji tvoj poziv i tvoj dar spasenja. Krijepi nas svojom milošću da te uvijek radosna srca tražimo te budemo postojani na putu evanđelja. Po Kristu Gospodinu našemu!