Prva korizmena nedjelja – 18.2.2018.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Postanka (Post 9,8-15): Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: “Evo ja,  sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima sa svime što je s vama izišlo iz korablje sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam svoj Saveza s vama te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.” I reče Bog: “A ovo znamen je Saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama, za naraštaje buduće: Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i duga se u oblaku pokaže, spomenut ću se Saveza svoga, Saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.

  1. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog, moj Spasitelj.
  2. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, Gospodine!
  3. Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola (1 Pt 3,18-22): Predragi! Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta (Mt 4,4b).

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 1, 12-15): U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo svemogućem Bogu, moleći da nas put obraćenja kojim smo krenuli obnovi u zajedništvu i u ljubavi prema braći ljudima.

  1. Za Crkvu Kristovu osnaži je da u kušnjama ovoga svijeta ostane postojana i vjerna svome evanđeoskom poslanju, molimo te!
  2. Za pastire Crkve i sve kojima si povjerio službu propovijedanja: pomozi im da nasljeduju primjer tvoga Sina Isusa Krista, molimo te!
  3. Za sve kršćane da ne padnu pod iskušenjima ovozemaljskih ugodnosti, nego da u ovome svijetu budu znak neba, molimo te!
  4. Za naš narod: da živi u slobodi i da svaki član našega naroda pridonesi duhovnom i materijalnom napretku, molimo te.
  5. Za nas sabrane na ovu svetu misu, da ovogodišnji naš hod kroz korizmu bude naš rast u vjernosti tebi Ocu, molimo te!
  6. Za naše pokojne da sudjeluju na vječnoj gozbi Oca nebeskoga u nebu, molimo te.

Molitva: Svemogući vječni Bože, daješ nam korizmeno vrijeme kao put obraćenja i milosti. Smjerno te molimo, prati nas svojim Duhom da umijemo radosno nasljedovati posluh i vjernost tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.