Peta nedjelja korizme – 18.3.2018.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Jeremije (Jr 31, 31-34): Evo dolaze dani kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez. Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov. Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu

i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: “Spoznajte Gospodina!” jer svi će me poznavati, i malo i veliko jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev Čisto srce stvori mi, Bože! (Ps 51, 3-4.12-15)

  1. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
  2. Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
  3. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim! Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice Hebrejima  (Heb 5, 7-9): Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (Iv 12, 26): Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, govori Gospodin; i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 12, 20-33): U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!« Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, s pouzdanjem u Božju dobrotu i milosrđe,
izrecimo pred njegovim licem svoje molitve:

  1. Gospodine, ti si s čovječanstvom u Kristu sklopio savez prijateljstva: obnovi ga u ove svete dane u svakom ljudskom srcu, molimo te.
  2. Gospodine, ti ljubiš čista srca: u ove svete dane svojim Svetim Duhom pročisti naše duše da se mognemo radovati Isusovu uskrsnuću, molimo te.
  3. Gospodine, mnogi patnici na duši i tijelu uzdižu ti suzne oči i vapiju za pomoć: u ove svete dane daj da osjete da su uslišani molimo te.
  4. Gospodine, i danas je svijet pun onih koji traže susret s Isusom: daj da im poput apostola budemo posrednici, te se i u njima proslavi Sin Božji, molimo te.
  5. Gospodine, daj da svi mi umremo kao pšenično zrno i donesemo obilat rod o uskrsnuću mrtvih, molimo te.
  6. Gospodine Bože, ti voliš svoju djecu i rado slušaš njihove molitve: usliši i ove koje smo ti uputili, molimo te.

Molitva: Bože, izvore života, utječemo se tvojoj dobroti. Nadahni nas za ono što je plemenito i dobro da naše življenje bude dostojno dara vječnoga života. Po Kristu Gospodinu našemu.