Četvrta uskrsna nedjelja – 22.4.2018.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih (Dj 4, 8-12): U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. (Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29)

  1. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! Bolje se Gospodinu uteći nego se uzdat u čovjeka. Bolje se Gospodinu uteći nego se uzdat u mogućnike.
  2. Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj.  Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim!
  3. Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem! Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega! Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

Drugo čitanje –  Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola (1 Iv 3, 1-2): Ljubljeni! Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Ja sam pastir dobri, govori Gospodin; ja poznajem svoje ovce, i mene poznaju moje! (Iv 10, 14)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 10, 11-18): U ono vrijeme: Reče Isus: »Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.« Riječ Gospodnja.

 Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, s pouzdanom se vjerom pomolimo Ocu nebesko, koji je svoga Sina postavio za vjernog pastira svojoj Crkvi

  1. Isuse, tvoja Crkva nema trajne utjehe u ovom svijetu, jer je razdiru nerazumijevanje izvana i slabost iznutra: ti joj pokaži znakove svoje ljubavi, molimo te.
  2. Isuse, u tvoga namjesnika, svetog Oca, uprte su oči svijeta: jačaj ga i daj mu primjerenu riječ u usta kada progovori, molimo te.
  3. Isuse, nemamo dovoljan broj svećenika, redovnika i redovnica: pošalji poslenikâ na svoju njivu, molimo te.
  4. Isuse, pozovi iz naše župe mlade ljude koji će biti tvoja usta na propovjedaonicama i tvoji svjedoci u redovničkom životu, molimo te.
  5. Isuse, budi vrata kroz koja će naši pokojnici proći i pašu nalaziti na tvojim nebeskim pašnjacima, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, ti svojom ljubavlju vjerno pratiš naš životni hod. Usliši nam molitve i daj nam graditi evanđeosko zajedništvo sa svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.