Jelin grob – ekshumacija

Jeličin grobJelin grob smo pronašli u subotu, 31. ožujka. Organizirali smo ekshumaciju u  četvrtak, 12. travnja. Kosti smo pohranili u limeni sanduk. Jeline kosti će ostati u limenom sanduku sve do organiziranog pokopa na mjestu pronalaska.

Prije ukopa, planiramo urediti grobište, pristup do grobišta i okoliš.

Kada će biti Jeli pokop odredit će „Povjerenstvo za ispitivanje Jelina groba“

O svemu što budemo činili bit ćete obaviješteni na vrijeme.

O pronalasku Jelina groba i ekshumaciji u slijedećim danima više ćemo napisati i pokrijepiti fotografijama na stranicama našega portala.